Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu mali müşavirlik ve muhasebe konularında İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyeti ve meslek etiği üzerindeki hassasiyetimiz mükelleflerimiz tarafından sıklıkla takdir edilir. Finlexia; bağımsız denetim hizmetlerifinansal raporlamagenel kurul işlemlerişirket birleşme ve satın almaşirket değerlemeiç denetim ve kontrolşirket kuruluşutransfer fiyatlandırmasıufrs-tfrs raporlamasıvergi danışmanlığıyabancıların çalışma izinleriyeminli mali müşavirlik hizmetleri dahil olmak üzere tüm disiplinlerde liderlik sunmaktadır. Mesleki hassasiyet ve gösterdiğimiz özen sayesinde Finlexia Mali Müşavirlik İstanbul’un en saygın mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir.

Mesleğimizin gerektirdiği ilkeleri göz önünde bulunduran ve sorumluğunun farkında olan büromuzda, hedefler belirlenmiş ve bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak organizasyon oluşturulmuştur. Genel kabul görmüş muhasebe ve müşavirlik temel ilkeleri çerçevesinde hizmetlerimizi sürdürmekte ve mükelleflerimizin daha ileriye gitmesine katkıda bulunmaktayız. Mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek en kaliteli hizmeti sunma gayretindeyiz.

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Faaliyetleriniz, sektörünüz, mevzuat ve standartların derinlemesine anlaşılması suretiyle denetiminizi ele alıyor ve paydaşlarınıza yapılan raporlamanın şeffaflığı aracılığıyla işletmenize güvenle değer katmanıza yardımcı oluyoruz.

İş yapma kurallarının birçoğu değiştiyse de temelleri değişmedi. Yatırımcı beklentilerini karşılamak için öncelikle finansal tablolarınızdaki bilgilerin eksiksiz, doğru ve gerçeğe uygun sunumu önem arz ediyor.

Denetim, hem şirketinizin hem de genel anlamda finansal sistemin güvenilirliği için kilit rol oynamaktadır. Aynı zamanda, denetim, yatırımcıların şüpheciliği ve finansal olmayan bilgiler dahil olmak üzere şirket bilgilerinin 7/24 incelenmesi ile şekillenen ve hızla gelişen kurumsal raporlama ortamına ayak uydurmak zorundadır.

Finlexia olarak, tüm sektörlerden uzmanlar ile işbirliği içinde çalışarak ulusal ve uluslararası muhasebe ve raporlama standartlarına uygun bir şekilde raporlama yapılması için uzmanlığımızı sunmaktayız. Yasal veya özel amaçlı finansal tabloların bağımsız denetimini yürütmekle birlikte özel konularda uzman görüşleri hazırlayabiliriz ve güvence ihtiyacı olan hususlarda sizlere yardımcı olabiliriz. Finansal tabloların denetiminin yanı sıra, risk, süreç ve teknoloji hizmetleri ekibimiz, şirket yönetiminin en iyi bilgiye dayanarak kararlar almasına yardımcı olur. Önerilerimiz ve ortaya koyduğumuz bağımsız güvence bugünün karmaşık iş ortamında çok değerli bir koruma sağlamaktadır.

Yasal Denetimler

Finlexia muhasebe ve denetimin tüm alanlarında geniş bir deneyime sahiptir. Deneyimimiz sayesinde mükelleflerimiz için fark yaratıyoruz.

Türkiye’deki yasal finansal tablolar için kullanılan muhasebe ve raporlama standartları son yıllarda önemli şekilde değişerek gelişmiştir. Artık orta ölçekli firmalar bile uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) veya uluslararası uygulamalarla uyumlu Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (“BOBİ FRS”) gibi raporlama standartlarını uygulamak durumundadırlar.

Finlexia, başta aşağıda belirtilen kurumlar olmak üzere, bu alanda yasal düzenleme yapan yerel ve yabancı kurumların mevzuatları uyarınca yürütülen denetimlerde çok geniş bir deneyime sahiptir;

 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • Ticaret Bakanlığı (örneğin: Turquality düzenlemesine ilişkin denetimler)
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (örneğin: Döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin izlenmesine ilişkin düzenlemeye ilişkin denetimler)

Özel Sermaye Şirketleri için Denetimler

Denetim ekipleri, özel sermaye şirketleri tarafından yönetilen veya finansal yatırımcı paydaşları olan şirketlerin finansal tablolarını denetlerken özel taleplerle karşılaşmaktadırlar.

Bir tarafta, finansal taahhütlerin tanımı ve hesaplanması dahil olmak üzere finansal performans ölçülerinin ve ticari konuların finansal raporlama boyutuna ilişkin özel ve karmaşık sorulara yanıt bulunmalıdır. Diğer tarafta, denetim ekibi, portföy şirketi hissedarlarının ve yönetiminin farklılaşan ihtiyaçları ve beklentilerinin üstesinden gelebilmelidir. Gerekli sektör uzmanlığı da dikkate alındığında bu durum, denetçinin daha fazla aksiyon almasını gerektirir.

Böyle özellikli durumlarda beklentilere en uygun ve hızlı şekilde cevap verebilmek için özel sermaye şirketlerine özgü bir denetim yaklaşımı geliştirdik. Denetim süresince firmamız nezdindeki şirket satın alma işlemi uzmanları ile denetim ekibinin sürekli irtibatta olmasıyla beraber bütün portföy şirketlerinin denetimi özel sermaye şirketlerinin işlemlerinde deneyimli bir ortağımız tarafından yürütülür ve bu ortağımız özel sermaye şirketinin de merkezi irtibat noktası olarak hareket eder.

İhtiyari Denetimler

Şirketlerin farklı nedenlerle bağımsız denetim hizmetleri ihtiyaçları olabileceğini ve tek bir çözümün tüm şirketler için uygun olmadığının çok iyi farkındayız. Farklı nedenlerle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) veya ABD’de genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (“US GAAP”) ile uyumlu finansal raporlama ihtiyacı veya gerekliliği söz konusu olabilir. Finlexia, yasal denetim yükümlülüğü olmayan şirketlerin de kendilerine özgü konularını anlayarak bu gibi şirketlerle ve hissedarları ile çalışma konusunda oldukça deneyimlidir.

Yerel veya yabancı bir düzenlemeye göre denetim zorunluluğu olmayan durumlarda da müşterilerimize modern ve geliştirilmiş bir denetim yaklaşımı sunmaktayız. Denetim sürecinde şirketle yakın bir işbirliği içinde çalışarak finansal raporlamanın etkinliği ve iç kontroller gibi konularda pratik öneriler getirebiliriz.

Şirketimin denetime ihtiyacı var mı?

Denetim, bazı zamanlarda zorunlu bir durum nedeniyle bazen de, şirketin finansal durumunu ve operasyonel sonuçlarını eksiksiz bir şekilde ortaya koyabilmek amacıyla gerçekleştirilir.

Kaliteli bir denetim, şirketinizin sermayeye erişimini kolaylaştırabilir ve hali hazırda denetlenmiş finansal tablolara sahip olmak işinizin idaresi için anlamlıdır ve şirketinizin itibarını arttırır.

Kaliteli bir denetim sayesinde:

 • Şirketinizin değişen ihtiyaçları için hazırlıklı olursunuz.
 • Şirketinizin zayıf ve güçlü yönlerini daha iyi anlarsınız.
 • İşiniz ile ilgili kararları daha hızlı ve rahat alabilirsiniz.
 • Operasyonel etkinlik, kontroller ve risklerle ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olursunuz.

Bağımsız Denetim Hizmetleri için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu, kuruluşundan bu yana Türk ve yabancı yüzlerce şirketin mali müşavirlik bürosu tercihi olmuştur. Global olarak tanınan muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerimiz sayesinde firmamız, bugün İstanbul’un önde gelen mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir. Şirketinizin Bağımsız Denetim Hizmetleri ihtiyacı için mali müşavir ve avukat kadromuza e-posta göndererek veya İletişim sayfasındaki İletişim Formunu doldurarak  ulaşabilirsiniz.