Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu, SMMM Beyhan Akkaş tarafından kurulmuştur. Finlexia, İstanbul Serbest Muhasebeci olarak mali müşavirlik ve muhasebe konularında İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyeti ve meslek etiği üzerindeki hassasiyetimiz mükelleflerimiz tarafından sıklıkla takdir edilir.  Mesleki titizlik ve yaptığımız işe gösterdiğimiz özen sayesinde, Finlexia Mali Müşavirlik İstanbul’un en saygın mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir.

Finlexia; bağımsız denetim hizmetlerifinansal raporlamagenel kurul işlemlerişirket birleşme ve satın almaşirket değerlemeiç denetim ve kontrolşirket kuruluşutransfer fiyatlandırmasıufrs-tfrs raporlamasıvergi danışmanlığıyabancıların çalışma izinleriyeminli mali müşavirlik hizmetleri dahil olmak üzere tüm disiplinlerde liderlik sunmaktadır.

İstanbul Serbest Muhasebeci

Mesleğimizin gerektirdiği ilkeleri göz önünde bulunduran ve sorumluğunun farkında olan büromuzda, hedefler belirlenmiş ve bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak organizasyon oluşturulmuştur. Genel kabul görmüş muhasebe ve müşavirlik temel ilkeleri çerçevesinde hizmetlerimizi sürdürmekte ve mükelleflerimizin daha ileriye gitmesine katkıda bulunmaktayız. Mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek en kaliteli hizmeti sunma gayretindeyiz.

İstanbul Serbest Muhasebeci

Muhasebe

İstanbul Serbest Muhasebeci Finlexia mali müşavirlik ve muhasebe konularında İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Muhasebeleri kendi personeli tarafından tutulan şirketlerin aylık muhasebe işlemlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi, dönem sonu işlemlerinin kontrolü, beyannamelerin (Geçici vergi, Kurumlar vergisi, KDV, Muhtasar ve Damga vergisi) kayıtlarla karşılaştırılarak doğruluğunun kontrolü hizmetlerini veriyoruz.

Muhasebe & Mali Müşavirlik Bürosu Hizmetlerimiz

Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu, aşağıdaki konularda mükelleflerimize hizmet vermektedir.

 • Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması
 • Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi
 • İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması
 • Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi
 • Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.)
 • Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi Beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi (Stopaj), KDV, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi) hazırlanması, tahakkuklarının alınması
 • Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması
 • E-Bildirge açılışının yapılarak e-bildirge şifrelerinin alınması
 • Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması (bordrolama hizmeti verilen müşteriler için veya şirketin hazırladığı bilgiler ışığında)
 • Aylık, üçer aylık ve yıllık beyannamelerle elektronik ortamda tahakkukları alınmış vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin yapılması için müşteriye iletilmesi
 • Hazineye veya ilgili Bakanlıklara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının hazırlanıp, müşteriden onayı alındıktan sonra ilgili kuruma gönderilmesi
 • Şirketlerin Olağan/Olağanüstü Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili her türlü dokümanın hazırlanması, ilgili mevzuat uyarınca toplantıların yapılması
 • Şirketlerde sermaye artırımı, sermaye azaltılması, hisse devri ile ilgili her türlü dokümanın hazırlanması, işlemlerin yapılması
 • Şirketlerin her türlü belge ve dokümanın (Ana Sözleşmeler, Ortaklık Sözleşmeleri, Hisse Devir ve Temlik Sözleşmeleri ile İş Sözleşmelerinin) hazırlanması

Danışmanlık Hizmetlerimiz

İstanbul Serbest Muhasebeci Finlexia mali danışmanlık konularında İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Muhasebeleri kendi personeli tarafından tutulan şirketlerin muhasebe işlemleri ve mali mevzuatla ilgili günlük sorularının cevaplandırılması, yeni projelerle ilgili muhasebe oluşumları konusunda danışmanlık verilmesi,

Mali mevzuatta yapılan değişikliklerin 24 saat içinde şirkete bildirilmesi (Sirküler Hizmetleri).

Yeni kurulan veya muhasebe sistemini değiştirmek ya da etkinliğini arttırmak isteyen şirketlerin, yeni muhasebe sistemlerinin oluşturulması, program testlerinin yapılması, yurt dışında üretilmiş programların lokal mevzuata uygunluğunun test edilmesi ve Türk Muhasebe standartlarına uyarlığının sağlanması.

Mali Denetim

İstanbul Serbest Muhasebeci Finlexia mali denetim konularında İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Muhasebeleri kendi personeli tarafından tutulan şirketlerin aylık muhasebe işlemlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi, dönem sonu işlemlerinin kontrolü, beyannamelerin (Geçici vergi, Kurumlar vergisi, KDV, Muhtasar ve Damga vergisi) kayıtlarla karşılaştırılarak doğruluğunun kontrolü hizmetlerini veriyoruz.

Mali Danışmanlık & Mali Müşavirlik Bürosu

Muhasebeleri kendi personeli tarafından tutulan şirketlerin aylık muhasebe işlemlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi, dönem sonu işlemlerinin kontrolü, beyannamelerin (Geçici vergi, Kurumlar vergisi, KDV, Muhtasar ve Damga vergisi) kayıtlarla karşılaştırılarak doğruluğunun kontrolü hizmetlerini veriyoruz.

Bağımsız Denetim Hizmetleri İstanbul Serbest Muhasebeci

Bağımsız Denetim Hizmetleri

İstanbul Serbest Muhasebeci Finlexia bağımsız denetim konularında İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Faaliyetleriniz, sektörünüz, mevzuat ve standartların derinlemesine anlaşılması suretiyle denetiminizi ele alıyor ve paydaşlarınıza yapılan raporlamanın şeffaflığı aracılığıyla işletmenize güvenle değer katmanıza yardımcı oluyoruz.

İş yapma kurallarının birçoğu değiştiyse de temelleri değişmedi. Yatırımcı beklentilerini karşılamak için öncelikle finansal tablolarınızdaki bilgilerin eksiksiz, doğru ve gerçeğe uygun sunumu önem arz ediyor.

Denetim, hem şirketinizin hem de genel anlamda finansal sistemin güvenilirliği için kilit rol oynamaktadır. Aynı zamanda, denetim, yatırımcıların şüpheciliği ve finansal olmayan bilgiler dahil olmak üzere şirket bilgilerinin 7/24 incelenmesi ile şekillenen ve hızla gelişen kurumsal raporlama ortamına ayak uydurmak zorundadır.

Finlexia olarak, tüm sektörlerden uzmanlar ile işbirliği içinde çalışarak ulusal ve uluslararası muhasebe ve raporlama standartlarına uygun bir şekilde raporlama yapılması için uzmanlığımızı sunmaktayız. Yasal veya özel amaçlı finansal tabloların bağımsız denetimini yürütmekle birlikte özel konularda uzman görüşleri hazırlayabiliriz ve güvence ihtiyacı olan hususlarda sizlere yardımcı olabiliriz. Finansal tabloların denetiminin yanı sıra, risk, süreç ve teknoloji hizmetleri ekibimiz, şirket yönetiminin en iyi bilgiye dayanarak kararlar almasına yardımcı olur. Önerilerimiz ve ortaya koyduğumuz bağımsız güvence bugünün karmaşık iş ortamında çok değerli bir koruma sağlamaktadır.

Yasal Denetimler

İstanbul Serbest Muhasebeci Finlexia yasal denetimlerde İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Finlexia muhasebe ve denetimin tüm alanlarında geniş bir deneyime sahiptir. Deneyimimiz sayesinde mükelleflerimiz için fark yaratıyoruz.

Türkiye’deki yasal finansal tablolar için kullanılan muhasebe ve raporlama standartları son yıllarda önemli şekilde değişerek gelişmiştir. Artık orta ölçekli firmalar bile uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) veya uluslararası uygulamalarla uyumlu Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (“BOBİ FRS”) gibi raporlama standartlarını uygulamak durumundadırlar.

Finlexia, başta aşağıda belirtilen kurumlar olmak üzere, bu alanda yasal düzenleme yapan yerel ve yabancı kurumların mevzuatları uyarınca yürütülen denetimlerde çok geniş bir deneyime sahiptir;

 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • Ticaret Bakanlığı (örneğin: Turquality düzenlemesine ilişkin denetimler)
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (örneğin: Döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin izlenmesine ilişkin düzenlemeye ilişkin denetimler)

Özel Sermaye Şirketleri için Denetimler

Denetim ekipleri, özel sermaye şirketleri tarafından yönetilen veya finansal yatırımcı paydaşları olan şirketlerin finansal tablolarını denetlerken özel taleplerle karşılaşmaktadırlar.

Bir tarafta, finansal taahhütlerin tanımı ve hesaplanması dahil olmak üzere finansal performans ölçülerinin ve ticari konuların finansal raporlama boyutuna ilişkin özel ve karmaşık sorulara yanıt bulunmalıdır. Diğer tarafta, denetim ekibi, portföy şirketi hissedarlarının ve yönetiminin farklılaşan ihtiyaçları ve beklentilerinin üstesinden gelebilmelidir. Gerekli sektör uzmanlığı da dikkate alındığında bu durum, denetçinin daha fazla aksiyon almasını gerektirir.

Böyle özellikli durumlarda beklentilere en uygun ve hızlı şekilde cevap verebilmek için özel sermaye şirketlerine özgü bir denetim yaklaşımı geliştirdik. Denetim süresince firmamız nezdindeki şirket satın alma işlemi uzmanları ile denetim ekibinin sürekli irtibatta olmasıyla beraber bütün portföy şirketlerinin denetimi özel sermaye şirketlerinin işlemlerinde deneyimli bir ortağımız tarafından yürütülür ve bu ortağımız özel sermaye şirketinin de merkezi irtibat noktası olarak hareket eder.

İhtiyari Denetimler

İstanbul Serbest Muhasebeci Finlexia ihtiyari denetim yapılması konusunda İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Şirketlerin farklı nedenlerle bağımsız denetim hizmetleri ihtiyaçları olabileceğini ve tek bir çözümün tüm şirketler için uygun olmadığının çok iyi farkındayız. Farklı nedenlerle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) veya ABD’de genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (“US GAAP”) ile uyumlu finansal raporlama ihtiyacı veya gerekliliği söz konusu olabilir. Finlexia, yasal denetim yükümlülüğü olmayan şirketlerin de kendilerine özgü konularını anlayarak bu gibi şirketlerle ve hissedarları ile çalışma konusunda oldukça deneyimlidir.

Yerel veya yabancı bir düzenlemeye göre denetim zorunluluğu olmayan durumlarda da müşterilerimize modern ve geliştirilmiş bir denetim yaklaşımı sunmaktayız. Denetim sürecinde şirketle yakın bir işbirliği içinde çalışarak finansal raporlamanın etkinliği ve iç kontroller gibi konularda pratik öneriler getirebiliriz.

Şirketimin denetime ihtiyacı var mı?

Denetim, bazı zamanlarda zorunlu bir durum nedeniyle bazen de, şirketin finansal durumunu ve operasyonel sonuçlarını eksiksiz bir şekilde ortaya koyabilmek amacıyla gerçekleştirilir.

Kaliteli bir denetim, şirketinizin sermayeye erişimini kolaylaştırabilir ve hali hazırda denetlenmiş finansal tablolara sahip olmak işinizin idaresi için anlamlıdır ve şirketinizin itibarını arttırır.

Kaliteli bir denetim sayesinde:

 • Şirketinizin değişen ihtiyaçları için hazırlıklı olursunuz.
 • Şirketinizin zayıf ve güçlü yönlerini daha iyi anlarsınız.
 • İşiniz ile ilgili kararları daha hızlı ve rahat alabilirsiniz.
 • Operasyonel etkinlik, kontroller ve risklerle ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olursunuz.

Finansal Raporlama İstanbul Serbest Muhasebeci

Finansal Raporlama Hizmetleri

İstanbul Serbest Muhasebeci Finlexia finansal raporlama hizmetlerinde İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Finlexia Finansal raporlama ve muhasebe danışmanlığı hizmetleri şirketlere finansal raporlama ve muhasebe alanında ihtiyaç duydukları teknik konularda geniş tecrübe ve uzmanlığa sahip ekibi ile danışmanlık vermektedir.

Şirketlerin yönetiminde etkin kararlar alınabilmesi için zamanında ve sağlıklı bilgiler içeren finansal raporlamaya duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Şirket’in paydaşlarına doğru bilgiyi makul bir sürede sağlayabilmesi, yatırımcılarla ve üçüncü partilerle paylaştığı bilgilerin tutarlılığının ve güvenilirliğinin temini ve aynı zamanda yerel mevzuata ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde bir aksaklıkla karşılaşılmaması şirketlerinin yönetimlerinin sorumluluğu ve önemli bir odağıdır.

Türkiye ekonomisindeki istikrar ve büyüme, şirket satın almaları, halka açılmalar, bono ihraçlarındaki artış, şirketlerin yeni coğrafyalara açılması ve son dönemdeki mevzuat değişiklikleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı (“UFRS”) ve bu standartlara uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı (“TFRS”) kullanma ihtiyacında olan şirketlerin sayısını önemli ölçüde arttırmış bulunmaktadır.

Tutarlı ve güvenilir raporlamanın zamanlı olarak gerçekleştirilmesine yönelik her geçen gün artan zorluklar, bu konunun önemini de eş zamanlı olarak arttırmaktadır.

Finansal Raporlama Nedir?

Finansal raporlama, finansal bilgi kullanıcılarına (Banka, Yatırımcı, Hazine, SPK) yönelik hazırlanan devletin koyduğu yasalar, yönetmelikler ve tüzükler gibi yasa koyucunun belirlediği politikalar, yöntemler ve kurallara uyum amacı güden raporlama türüdür. Aylık ve çeyrek dönemlerde hazırlanan finansal raporlamanın kapsadığı raporlar:

 • Gelir Tablosu
 • Bilanço
 • Nakit Akım Tablosu

Birçok işletme için mecburi olan bu raporlar temel mali tablolar olarak da bilinir. Bankalar, yatırımcılar ve yasa koyucular genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GKGMİ)’ne uygun olarak hazırlanan bu raporları kullanarak denetim gerçekleştirirler. Bankalar kredi verirken bu mali tabloları talep eder. Hazine, SPK gibi yasa koyucular yönetmeliklere göre zorunlu tutulan bu mali tabloları denetler.

Bu raporlar, işletmenizin belirli bir zamanda ya da dönemde mali durumunu gösterir. Tüm işletmenin nasıl icra edildiğini gösteren bu raporlar ne yazık ki işletmenizdeki operasyonların nasıl yürütüldüğü konusunda herhangi bir iç görü sunmazlar. Temel mali tablolar geriye dönüktür. İşinizin gelecek dönemlerde nasıl icra edileceğini göstermez.

Genel Kurul İşlemleri İstanbul Sanayi Mali Müşaviri

Genel Kurul Hizmetleri

İstanbul Serbest Muhasebeci Finlexia genel kurul hizmetlerinde İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca tüm anonim ve limited şirketlerin her yıl gerçekleştirmek zorunda oldukları Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda onaylanması gereken Yıllık Faaliyet Raporlarının hazırlanması ile ilgili olarak tüm sürecin başından sonuna kadar ya da seçtiğiniz alanlarda uzman kişilerden oluşturduğumuz ekibimizle size destek vermeye hazırız. İstanbul Ticaret Odası‘nda genel kurulunun tescil ve ilanı işlemleri ekibimiz tarafından titizlikle yürütülür ve sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanması sağlanır.

Şirket Birleşme ve Satın Alma

Şirket Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri

İstanbul Serbest Muhasebeci Finlexia şirket birleşme ve satın almalarda İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Birleşme ve satın alma işlemlerinin şirketinize kattığı değeri nasıl ölçer ve korursunuz? Şirket birleşme konuları Türk Ticaret Kanunu‘nda düzenlenmiştir.

Her tür birleşme, satın alma, satış veya halka arz işlemi kendisine özgü riskleri ve fırsatları içinde barındırır. İşlemler süresince her adımda karşılaşılacak zorlukları aşmak için teknik bilgi ve tecrübe gerekmektedir. Sahip olduğumuz teknik bilgi ve tecrübelerimizle size her aşamada destek sağlamaya ve işleminizin başarıyla tamamlanmasına yardımcı olmaya hazırız. Birleşme ve satın alma işlemlerinizde verdiğimiz destek sadece işleme hazırlanma ve işlemin gerçekleştirilmesi aşamalarında kalmamakta, işlem sonrası entegrasyon aşamalarında da danışmanlık hizmetlerimizle şirketinizi desteklemeye devam etmekteyiz.

Şirket Birleşme ve Satın Alma Desteği

Günümüzün hızla değişen dünyasında, rekabette bir adım öne geçme yarışı içinde olan şirketler için, iş yaşamının değişmeyen tek gündem maddesi şirket birleşmeleri ve satın almaları olmaktadır.

Son birkaç yıldır, şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin sayısı hem Türkiye’de hem de dünyada süratle artarak şirket birleşme ve satın almalarını dünya çapında önemli bir konu haline getirmiştir. Bu gelişimin arkasında yatan en önemli etken, hem kurumsal şirketlerin hem de özel sermaye fonlarının birleşme ve satın alma işlemlerine olan ilgisinde meydana gelen kayda değer artıştır. Dünya genelinde şirket birleşmeleri ve satın alma işlemlerinin sayısı ve hacminde önemli ölçüde artış olmasına karşın, bu işlemlerin büyük çoğunluğu amacına ulaşamamıştır. Satın alma fiyatı uygun olsa bile, beklenen değerin birçok satın alma işleminde elde edilemediği gözlemlenmiştir.

Sınır ötesi birleşme ve satın alma işlemlerindeki artış trendi, kurumsal şirketlerin ve özel sermaye fonlarının finansal, operasyonel, ticari inceleme ve piyasa incelemesi çalışmalarını kapsayan entegre danışmanlık hizmetleri arayışına girmeleri sonucunu doğurmuştur. Finlexia olarak dünyadaki herhangi bir organizasyona kıyasla çok daha fazla sayıda birleşme ve satın alma projesinde yer aldık ve almaktayız. Bu deneyimlerimize dayanarak pek çok müşterimizin birleşme ve satın alma işlemlerindeki hedeflerini çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleştirememelerini önlemek için satın alma süreci boyunca oluşabilecek her türlü ihtiyaca cevap verebilecek danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Dolayısıyla bu ihtiyaçları karşılamak ve şirket birleşme ve satın almalarında azami kazanç elde edilmesine yardımcı olmak için müşterilerimize finansal, operasyonel, ticari inceleme ve piyasa incelemesi hizmeti vermekteyiz. Kendi konusunda uzman danışmanlarımızla tek bir takım halinde bütünlük içinde çalışarak, entegre bulgular ve raporlar hazırlayarak müşterilerimizin hedef şirketle ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapmasına yardımcı olmaktayız.

Finlexia, uzman kadrosuyla, şimdiye kadar üstlendiği şirket birleşme ve satın alma işlemlerinden gelen engin deneyimiyle, Türkiye piyasasında etkili bir rol maktadır. Şirket Birleşme ve Satın Alma uzmanlarımız projenin en başından itibaren işin içine dahil olmakta ve bu sayede birleşme ve satın alma işlemlerindeki potansiyel sorunlar sürecin erken aşamalarında belirlenebilmektedir.

Şirket Değerleme Hizmetleri İstanbul Serbest Muhasebeci

Şirket Değerleme Hizmetleri

İstanbul Serbest Muhasebeci Finlexia şirket değerleme hizmetlerinde İstanbul Ataşehir ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Değerleme, finansal modelleme ve finansal fizibilite çalışmaları; şirketlerin karar alma süreçlerinde, birleşme ve satın alma işlemlerindeki fiyatın belirlenmesinde ve finansal tabloların hazırlanmasında gerçekleştirilen çalışmaların başında gelmektedir. Yasal mevzuat gereği de bu çalışmalara sıklıkla başvurulmaktadır.

 • Bir yatırımcı için şirketimin değeri nedir?
 • Şirketimin değerini etkileyen temel unsurlar nelerdir?
 • Hedef bir şirketin değeri benim için nedir?
 • Şirketimin markaları, patentleri, kontratları ve müşteri ilişkileri gibi maddi olmayan duran varlıklarının değeri nedir?
 • Bir satın alma işleminden sonra, UFRS 3 kapsamında yapılması gereken satın alım fiyatının dağıtılması çalışmasını nasıl gerçekleştirebilirim?
 • Satın alma sonrasında oluşacak bilançomun şirketimin gelecekteki performansı üzerindeki etkilerini nasıl saptayabilirim?
 • Şirketimin değerini nasıl artırabilirim?
 • Şirketimin mevcut sermaye yapısının şirket değeri üzerindeki etkisi nedir?
 • Bir yatırım projesinin karlılığını nasıl ölçebilirim?
 • Şirketimin değerini maksimize edecek optimum finansman yapısı nedir?

Değerleme Neleri Kapsar?

Şirketiniz için stratejik önemde kararlar alırken, bu kararların şirkete sağladığı katma değeri dikkatli bir şekilde analiz etmek gereklidir. Finlexia, değerleme çalışmalarını yürüten ayrı bir uzman bir ekibi bünyesinde barındırmaktadır. Bu ekip, değerleme alanında genel kabul görmüş yöntemler konusunda derin bilgi ve deneyime sahiptir. Bugüne dek gerçekleştirilmiş olan yüzlerce değerleme çalışması ve geniş sektör bilgisi ile Finlexia sizlere titizlikle en iyi hizmeti vermeye hazırdır.

Şirket Değerlemesi

Finlexia, şirket satın alınması, şirket satılması veya şirket birleşmesi sırasında, ortaya çıkması olası fiyata baz teşkil edecek şirket değerinin belirlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu değer, olası bir pazarlık durumunda gereksinim duyacağınız, ikna edici kanıtlarla da desteklenir. Şirket değerini artırıcı öneriler sunulması ve bu önerilerin şirket değeri üzerindeki olası etkilerinin raporlanması da değerleme çalışmamızın kapsamı içerisindedir.

Satın Alma Fiyatının Dağıtılması (Purchase Price Allocation – PPA)

“Satın Alma Fiyatının Dağıtılması” kavramı, satın alım fiyatının, ilgili muhasebe standartlarının (UFRS 3 ve SFAS 141) gerektirdiği doğrultuda, satın alınan tüm maddi ve maddi olmayan varlıkların üzerine dağıtılmasını ifade eder. Markalar, lisanslar ve müşteri ilişkileri gibi daha önce aktifleştirilmemiş varlıkların tespit edilmesi ve değerlenmesi zorunludur. Finlexia, özellikle maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi konusunda uzmanlık gerektiren PPA sürecinde müşterilerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

PPA çalışmasının sonuçlarının, gelecekteki finansal tablolar üzerindeki etkilerinin saptanması da PPA hizmetimiz kapsamındadır. Bazı durumlarda, gerçekleştirilmesi düşünülen satın alma işlemlerinden önce, işlem sonrasında gerçekleştirilecek PPA çalışmasının gelir tablosu ve bilanço üzerindeki etkilerini önceden belirlemek, satın alma kararının alınmasında destek olmaktadır. Bu çalışmalarda özellikle ortaya çıkan şerefiye miktarı ileriye dönük olarak şirketin vergi yüküne de etki etmektedir.

Değer Düşüklüğü Testi

Belirgin bir ömrü olmayan şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklar, ilgili muhasebe standartları (UFRS 36 ve UFRS 38) gereğince, belirli aralıklarla yeniden değerlenmelidir. Finlexia, yinelenen bu çalışmalar için, sonuç odaklı bir danışmanlık hizmeti sunar.

Fikri Mülkiyet Değerlemesi

Markaların, patentlerin ve diğer maddi olmayan duran varlıkların doğru bir şekilde yönetilmesi, ilave gelir yaratılması ve vergi gibi maliyetlerin azaltılması konusunda büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, her türlü maddi olmayan duran varlığın değerlemesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak önem taşımaktadır. PwC, maddi olmayan duran varlıkları içeren tüm satın alma ve satma işlemlerinde, varlıkların değerlemesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Uygunluk Görüşü

Finlexia, gerçekleşen veya gerçekleşecek olan bir satın alma veya birleşme işleminin adil ve makul olup olmadığı ve işleme konu olan şirketin hissedarlarının çıkarlarını gözetip gözetmediği konusunda ‘Uygunluk Görüşü’ vermektedir.

Bağımsız Uzman Görüşü

Hisse devri anlaşmalarında, devredilecek hisselerin değerinin bağımsız uzmanlar tarafından saptanması gerekmektedir. Finlexia, söz konusu hisselerin makul değeri konusunda hissedarlara görüş bildirmektedir.

Şirket İç Denetim ve Kontrol Mali Müşavirlik Bürosu

Şirket İç Denetim ve Kontrol Hizmetleri

İstanbul Serbest Muhasebeci Finlexia şirket iç denetim ve kontrol hizmetlerinde İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir.Kurumsal yönetim alanında ciddi gelişmelerin olduğu ülkemizde, yönetimin en önemli güvence kaynağı olan iç denetim faaliyetleri, giderek artan bir öneme sahip oluyor. Şirket yönetimlerinin de iç denetimden beklediği katma değer giderek artmasıyla bu beklentiye yanıt vermek de iç denetim uzmanlarının önümüzdeki dönemde ana odağı haline gelecek gibi görünüyor. Finlexia olarak Türkiye’de ve dünyada pek çok müşterimize, faaliyetlerinden güvence alabilmeleri için iç kontrol mekanizmalarının kurulması, mevcut yapılarının değerlendirilmesi, iç denetim biriminin kurulması veya mevcut iç denetim uygulamalarının geliştirilmesi konusunda hizmetlerimizle destek oluyoruz.

İç Denetim Birimi Kurulumu

Şirketiniz kısa sürede çok hızlı büyüdü ve süreçlerinizdeki kontroller ikinci plana bırakıldıysa veya artan bir şekilde farklı alanlara girmeye veya yeni coğrafyalarda iş yapmaya başladıysanız, işle üzerindeki kontrolü sağlamak giderek zorlaşıyor demektir.

Bu hızlı büyümeyi sürdürülebilir bir hale getirmek için iş süreçlerinin sizin istediğiniz gibi yürüdüğünden emin olmanız gerekir.

Aynı şekilde birden fazla ve özellikle merkezden uzak lokasyonlarda faaliyet gösteriyorsanız, bu noktalarda işlerin belirlenen standartlarda yürüdüğü konusunda şüpheleriniz olmamasını istiyor olabilirsiniz.

Bu durumda faaliyetleriniz konusunda gözünüz kulağınız olacak ve mevcut durumda işlerin nasıl yürüdüğü konusunda size güvence verecek ve bilgi birikimi ile size gerekli zamanlarda danışmanlık yapabilecek ve şirketinizi çok iyi bilen bir ekibe – iç denetime ihtiyacınız olabilir.

Vergi Danışmanlığı Mali Müşavirlik Bürosu

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

İstanbul Serbest Muhasebeci Finlexia vergi danışmanlığı hizmetlerinde İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Finlexia Vergi danışmanlığı ekibi olarak amacımız, vergiyi bir işletme maliyeti olarak yönetmenizde birlikte üreteceğimiz özel çözümler ile sizlere yardımcı olmaktır. Bunu yaparken teknolojiden en üst düzeyde yararlanarak ve klasik yaklaşımların ötesine geçerek rakiplerinizden bir adım önünde olmanız için destek oluyoruz.

Başta ana sektörlerimiz olan perakende, tüketici ve sanayi ürünleri, finans, teknoloji ve telekomünikasyon olmak üzere farklı sektörlere özgü vergi denetimi ve vergi danışmanlığı konularında hizmet veriyoruz. KDV’den kurumlar vergisine, yurtdışı ödemelerden Ar-Ge teşviklerine, sigorta primlerinden bordro yönetimine kadar vergiye dair her konuda sektörel uzmanlığımızı birleştirerek çözümler sunuyoruz.

Özel Vergi Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Vergi Danışmanlığı ekibimiz 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, kurumların belge ve kayıtlarını vergi inceleme elemanları titizliği ile inceleyerek yönetime düzenli olarak raporlamaktadır.

Altyapı sermaye projeleri sadece tedarik zinciri bakış açısıyla değil, genel olarak karmaşık ve iddialı projelerdir. Belli başlı yönetim, finansman, hukuki ve vergisel sorunların detaylı olarak düşünülmesi gerekir.

 • Muhasebe ve vergi yapılandırma danışmanlığı
 • Finansal modellerin vergi ve muhasebe açısından incelenmesi
 • Vergi teşviklerinin detaylı yapılandırma ve uygulama süreçlerinin incelenmesi
 • Mali İdare ile ilişkiler
 • Uluslararası görevlendirmeler, çalışma izinleri, yabancı çalışan vergilenmesi
 • Gümrük danışmanlığı
 • Transfer fiyatlandırması
 • Detaylı sosyal güvenlik uygulamaları
 • Katma değer vergisi yönetimi ve finansmanı

Yabancıların Çalışma İzinleri İstanbul Serbest Muhasebeci

Yabancıların Çalışma İzinleri

İstanbul Serbest Muhasebeci Finlexia yabancıların çalışma izinlerinde İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Finlexia olarak, Türkiye’de görevlendirilen yabancıların çalışma ve oturma izni süreçleri konularında profesyonel danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Uzmanlarımız çalışma izinleri ile ilgili mevzuatın güncellenmesi ve yeni düzenlemelerin yapılmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantılara katılmakta ve sürecin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Bu da ekibimize Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gündemine hakim olma ve müşterilerimizi potansiyel risk ve fırsatlar konusunda bilgilendirme kabiliyeti sağlamaktadır.

Teknik bilgimizin yanında tecrübemize de dayanan çözüm önerilerimiz ile izin süreçlerini en hızlı biçimde sonuçlandırmaya yönelik çalışmaktayız.

Finlexia’nın Ankara merkezli ofisinde, yapılmış çalışma izni başvurularını düzenli olarak takip eden ve gerektiğinde Çalışma Bakanlığı’ndaki görevliler ile görüşen çalışanlarımızın yanında, İstanbul’da bulunan uzmanlarımız da Ankara’ya düzenli aralıklar ile ziyaretler yapmaktadırlar.

Çalışma ve oturma izinleri süreçleri ile ilgili verdiğimiz hizmetler;

 • Yabancıların çalışma izinleri başvuru süreçlerinin yönetilmesi
 • Yabancıların oturma izinleri başvuru süreçlerinin yönetilmesi
 • Çalışma izni kanunu ile diğer ilgili kanun ve yönetmelikler açısından kurumun ve yabancı çalışanın durumlarının değerlendirilmesi
 • Kısa süreli görevlendirmeler ile ilgili danışmanlık
 • Farklı meslek mensupları için çalışma izni
 • Taleplerinin reddi halinde itiraz ve yargı yoluna başvurulması
 • Başvuru kriterlerine yönelik durum değerlendirmesi ve danışmanlık

Çalışma İzni Nasıl Alınır ?

Kural-1 : Yabancılar kendi adlarına çalışma izni alamazlar, eğer bir yabancı uyruklu personel çalıştırmayı düşünüyorsanız çalışma izni için gerekli müracaatları iş veren olarak siz veya yetki verdiğiniz danışmanlık firması yapabilir.

Türkiye’de yabancı işçilerin ikametine bağlı olarak çalışma izni almak için iki farklı yol vardır;

Öğrenciler için verilen ikamet izni hariç, en az 6 ay geçerli bir Oturma İznine sahip olan yabancılar için, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na E-Devlet üzerinden online başvuru yapılır.

Yabancının geçerli ikamet iznine sahip olmadığı durumlarda ikamet ettiği ülkenin ya da yasal bir ikametinin olduğu başka bir ülkenin Türk büyükelçiliği veya konsolosluğu üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurular internet üzerinden online olarak yapılır.

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Bürosu

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

İstanbul Serbest Muhasebeci Finlexia yeminli mali müşavirlik hizmetlerinde İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı’nca tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri ifade edilmiştir.

Tam tasdik çalışmalarının kapsamı kısaca tam tasdik denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olmak üzere üç başlık altında özetlenebilir.

Bu kapsamda yürütülen tam tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu yaratıyor olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatlarını da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir katma değer olarak değerlendiriyoruz.

Tam Tasdik ve Diğer Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Tam tasdik hizmeti, firmalara, vergi ve muhasebeye ilişkin güncel yasal gelişmelere ayak uydurmanın yanı sıra vergi yükümlülüklerini daha güvenilir bir şekilde yerine getirmeye yardımcı olmaktadır. Tam tasdik çalışmaları kapsamında kurumların mali tabloları ve beyannameleri, ilgili mevzuat hükümleri, muhasebe prensip ve standartları kapsamında bir uygunluk denetimine tabi tutulmaktadır. Bu sayede tam tasdik hizmeti, hatalı vergi uygulamalarının en aza indirilmesinin yanında, risk analizine dayalı denetim sisteminin kapsamını genişleterek, vergi incelemelerinin daha etkin ve yaygın olmasına yönelik çalışmalar yapan Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilebilecek bir vergi incelemesine hazırlıklı olunması açısından firmalara katkı sağlamaktadır.

Tam Tasdik Hizmetleri

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki hizmetlerden oluşmaktadır;

 • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
 • Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti
 • Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi
 • Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü
 • Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
 • Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi

Diğer Tasdik Hizmetleri

 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti
 • Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Tasdiki
 • Sermayeye Eklenebilir İç Kaynakların Tespiti
 • Yatırım İndirimi İstisnası Tasdiki
 • KDV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiki
 • Kurumlar Vergisi İstisnaları Tasdiki

İstanbul Serbest Muhasebeci için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu, kuruluşundan bu yana Türk ve yabancı yüzlerce şirketin mali müşavirlik bürosu tercihi olmuştur. Global olarak tanınan muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerimiz sayesinde firmamız, bugün İstanbul’un önde gelen mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir. İstanbul Serbest Muhasebeci için mali müşavir ve avukat kadromuza e-posta göndererek veya İletişim sayfasındaki İletişim Formunu doldurarak  ulaşabilirsiniz.