Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu mali müşavirlik ve muhasebe konularında İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyeti ve meslek etiği üzerindeki hassasiyetimiz mükelleflerimiz tarafından sıklıkla takdir edilir. Finlexia; şirket iç denetim ve kontrol, bağımsız denetim hizmetlerifinansal raporlamagenel kurul işlemlerişirket birleşme ve satın almaşirket değerleme, şirket kuruluşutransfer fiyatlandırmasıufrs-tfrs raporlamasıvergi danışmanlığıyabancıların çalışma izinleriyeminli mali müşavirlik hizmetleri dahil olmak üzere tüm disiplinlerde liderlik sunmaktadır. Mesleki hassasiyet ve gösterdiğimiz özen sayesinde Finlexia Mali Müşavirlik İstanbul’un en saygın mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir.

Mesleğimizin gerektirdiği ilkeleri göz önünde bulunduran ve sorumluğunun farkında olan büromuzda, hedefler belirlenmiş ve bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak organizasyon oluşturulmuştur. Genel kabul görmüş muhasebe ve müşavirlik temel ilkeleri çerçevesinde hizmetlerimizi sürdürmekte ve mükelleflerimizin daha ileriye gitmesine katkıda bulunmaktayız. Mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek en kaliteli hizmeti sunma gayretindeyiz.

Şirket İç Denetim ve Kontrol

Şirket İç Denetim ve Kontrol Hizmetleri

Kurumsal yönetim alanında ciddi gelişmelerin olduğu ülkemizde, yönetimin en önemli güvence kaynağı olan iç denetim faaliyetleri, giderek artan bir öneme sahip oluyor. Şirket yönetimlerinin de iç denetimden beklediği katma değer giderek artmasıyla bu beklentiye yanıt vermek de iç denetim uzmanlarının önümüzdeki dönemde ana odağı haline gelecek gibi görünüyor. Finlexia olarak Türkiye’de ve dünyada pek çok müşterimize, faaliyetlerinden güvence alabilmeleri için iç kontrol mekanizmalarının kurulması, mevcut yapılarının değerlendirilmesi, iç denetim biriminin kurulması veya mevcut iç denetim uygulamalarının geliştirilmesi konusunda hizmetlerimizle destek oluyoruz.

İç Denetim Birimi Kurulumu

Şirketiniz kısa sürede çok hızlı büyüdü ve süreçlerinizdeki kontroller ikinci plana bırakıldıysa veya artan bir şekilde farklı alanlara girmeye veya yeni coğrafyalarda iş yapmaya başladıysanız, işle üzerindeki kontrolü sağlamak giderek zorlaşıyor demektir.

Bu hızlı büyümeyi sürdürülebilir bir hale getirmek için iş süreçlerinin sizin istediğiniz gibi yürüdüğünden emin olmanız gerekir.

Aynı şekilde birden fazla ve özellikle merkezden uzak lokasyonlarda faaliyet gösteriyorsanız, bu noktalarda işlerin belirlenen standartlarda yürüdüğü konusunda şüpheleriniz olmamasını istiyor olabilirsiniz.

Bu durumda faaliyetleriniz konusunda gözünüz kulağınız olacak ve mevcut durumda işlerin nasıl yürüdüğü konusunda size güvence verecek ve bilgi birikimi ile size gerekli zamanlarda danışmanlık yapabilecek ve şirketinizi çok iyi bilen bir ekibe – iç denetime ihtiyacınız olabilir.

Finlexia size nasıl yardımcı olabilir?

İç denetim alanında tecrübeli, CIA, CCSA gibi iç denetim mesleki sertifikalarına sahip Finlexia iç denetim uzmanları ile iç denetim biriminizi kurduğunuzda size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Paydaşların beklentileri doğrultusunda, iç biriminin organizasyonel yapıdaki yerinin belirlenmesi,
 • Denetim komitesinin oluşturulması ve iç denetim biriminin üst yönetim ile raporlama ilişkisinin kurulması,
 • İç denetim metodolojisinin ve kullanılacak standart dokümanların (çalışma kağıtları, rapor, vb hazırlanması,
 • İç denetim ekibine alım yapılacaksa işe alınacak kişilerin seçiminde destek olunması,
 • İç denetim risk değerlendirmesi ve denetim planının oluşturulması,
 • Hem şirket yönetimi hem de iç denetim ekibine eğitimlerin verilmesi,
 • Pilot denetimlerin gerçekleştirilmesi ile ekibe iş başında eğitimin verilmesi,
 • Uzun vadeli ilişki sayesinde sonraki dönemlerde ihtiyacınız olduğunda, şirketinizi bilen danışmanlarınızın olması,
 • İhtiyacınız olduğunda, şirketinizi bilen danışmanlarınızın olması.

Süreç ve Kontrollerin Dokümantasyonu

Kritik süreçleriniz ve bu süreçler içerisindeki akışlar, politikalar ve prosedürler, rollere göre görev tanımları resmi olarak belgelenmemiş ise, kritik pozisyonlardaki çalışanlarınızın işten ayrılması veya transferinin gerçekleşmesi durumunda süreçlerinizin devamlılığının getirilememesi riski ile karşı karşıyasınız demektir.

Süreçlerde işlettiğiniz kontrollerinizin ve süreçlerdeki ekibinizin rollerinin tanımlanmasında yazılı olmayan yöntemler uygulamakta iseniz, hangi alanlarda ne gibi kontrol eksiklikleri olduğu bilgisine ulaşmakta zorluk yaşıyor olabilirsiniz.

İş süreçlerinizin çalışanlarınıza bağımlı olmayacak şekilde sürekliliğini temin etmek ve süreçler içerisindeki kontrolleri resmi olarak tanımlamak için sektörel uzmanlığa sahip kişiler tarafından dokümantasyonlarının yapılmasını düşünebilirsiniz..

Finlexia size nasıl yardımcı olabilir?

Süreçlerinizin Finlexia uzmanları tarafından dokümante edilmesi kapsamında aşağıdakilerden faydalanabilirsiniz:

 • Süreç akış şemaları – Kompleks iş süreçlerinizin akış şemalarının, süreci etkileyen birimler ve bu birimlerin aralarındaki etkileşimlerin dikkate alınarak süreç akış şeması şeklinde hazırlanması,
 • Politika ve prosedürler – Kritik iş süreçleriniz için kontrollerin de belirtildiği gerekli politika ve prosedürlerin yazılması,
 • Risk Kontrol Matrisleri – İş süreçlerinizdeki kontrollerin sektörünüzdeki ilgili risklerle ilişkilendirildiği Risk Kontrol Matrislerinin oluşturulması,
 • Görev tanımları –Süreçlerdeki görev dağılımlarını ve operasyonel akıştaki rolleri anlatan ve kontrolleri de belirten görev tanımlarının hazırlanması.

Standart ve Prosedürlere Uyum Danışmanlığı/Denetimi

Şirketinizin belirlemiş olduğu standartlar, politika ve prosedürler bazen tabi olduğunuz regülasyonlardan daha bağlayıcı olabilir. Şirketinizin yurt içinde ve özellikle yurt dışında farklı lokasyonlarda faaliyetleri varsa sizin için her yerde aynı standartlara uyumu sağlamak, çok önemli bir konu haline dönüşmüştür.

İş süreçlerinizin kişi ve lokasyon bağımsız olarak sizin belirlemiş olduğunuz kriterlere göre yürütülmesini bekliyor ancak bundan emin olamıyorsanız, bu konuda mevcut durumunuzun anlaşılması ve/veya dönemsel olarak bu değerlendirmenin yapılması size fayda sağlayacaktır.

Ayrıca prosedürlere uyumun teyidi için, yapılan periyodik değerlendirmeleriniz varsa, bu ekibin çalışma şekli ve raporlama yapısının da sektörel iyi uygulamalara göre geliştirilmesine ihtiyacınız olabilir.

Her iki durumda da sektör uzmanlarından oluşan bir ekipten destek alarak mevcut durumunuzu değerlendirebilir veya yapınızı iyileştirerek şirketinize değer katabilirsiniz.

Finlexia size nasıl yardımcı olabilir?

Finlexia uzmanları ile, politika ve prosedürlere uyumunuzun değerlendirmesi veya bu takibi yapan mevcut yapınızın iyileştirilmesi konusunda size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • İş süreçlerinizin politika ve prosedürlerinize uyum açısından değerlendirilmesi ve sonuçların raporlanması,
 • Politika ve prosedürlerinize göre uyumsuz olan veya uyumsuz olma riski barındıran alanlar için iyileştirme noktalarının belirlenmesi,
 • Politika ve prosedürlerinize uyumunuzun şirketinizin yapısı ve iyi uygulamalara göre daha etkin hale getirilmesi,
 • Politika ve prosedürlerinizin sektörel iyi uygulamalara göre iyileştirilecek alanların belirlenmesi,
 • Uzun vadeli ilişki sayesinde sonraki dönemlerde değerlendirmeye ihtiyacınız olduğunda, şirketinizi bilen danışmanlarınızın olması.

Şirket İç Denetim ve Kontrol Hizmetleri için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu, kuruluşundan bu yana Türk ve yabancı yüzlerce şirketin mali müşavirlik bürosu tercihi olmuştur. Global olarak tanınan muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerimiz sayesinde firmamız, bugün İstanbul’un önde gelen mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir. Şirketinizin Şirket İç Denetim ve Kontrol Hizmetleri ihtiyacı için mali müşavir ve avukat kadromuza e-posta göndererek veya İletişim sayfasındaki İletişim Formunu doldurarak  ulaşabilirsiniz.